ReklamaWieś w centrum metropolii Wieś w centrum metropolii 28.02.10 - Rozwój technologiczny ludzkości pozwala na coraz większe...

 
 
 
 

Pierwiastki

Niemetale

Niemetale

Niemetale – grupa pierwiastków w układzie okresowym. Pierwiastki te nie wykazują żadnych właściwości metalicznych, jednak różnią się od siebie wieloma cechami.

Grupy pierwiastków niemetalicznych:
1 - Wodór H
14 - Węgiel C
15 - Azot N, Fosfor P, Arsen As
16 - Tlen O, Siarka S, Selen Se
17 - wszystkie pierwiastki - halogeny
18 - wszystkie pierwiastki - gazy szlachetne

 
 
 
 
 
 
  • Filmy rolnicze

  • Zdjęcia

  • Forum rolnicze

  • Grupy rolnicze

4344

Maszyny rolnicze:
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Maszyny rolnicze:
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
URSUS
Stare traktory