Niemetale

Niemetale – grupa pierwiastków w układzie okresowym. Pierwiastki te nie wykazują żadnych właściwości metalicznych, jednak różnią się od siebie wieloma cechami.

Grupy pierwiastków niemetalicznych:
1 - Wodór H
14 - Węgiel C
15 - Azot N, Fosfor P, Arsen As
16 - Tlen O, Siarka S, Selen Se
17 - wszystkie pierwiastki - halogeny
18 - wszystkie pierwiastki - gazy szlachetne